Blog

Blog Stress

Bedre kørselsplanlægning kan reducere assurandørernes stress

Danske assurandører blev i 2006 kåret med en ikke specielt attraktiv danmarksrekord i stress. Dengang viste en undersøgelse ifølge Jyllands-Posten, at 62 pct. af alle assurandører led af stress. I juni 2014 skriver Finansforbundet, med henvisning til en ny trivselsundersøgelse, at alarmerende to ud af fem assurandører lider af helbredstruende stress.

”Der er mange forhold, der er vanskelige at gøre noget ved, men et af de områder, der kan gøres noget ved, er assurandørernes kørsel. Mange har haft besøg af en assurandør fra et forsikringsselskab og kan sikkert godt forestille sig, at assurandører kører rigtig mange km på de danske veje hver dag. Det kan være stressende at skulle nå mange kundemøder hver dag, og det bliver ikke mindre, hvis man sidder fast i trafikken, eller skal køre langt mellem kundemøder. Hvis kundemøder tilmed er lagt, så man har svært ved at nå hjem for at hente børn, lægger det ekstra pres på assurandørerne.

Forebyg at forsikringsassurandører og salgskonsulenter IKKE skal have DK-rekord i stress

I et større dansk forsikringsselskab implementerede vi et intelligent kørselsplanlægningssystem. Det har gjort det betydeligt nemmere for Mødebookerne at placere møderne mest muligt optimalt, at de møder der bookes for assurandørerne tager bedre hensyn til, hvornår assurandørernes skal køre hjemmefra og specielt til at nå aftalerne. Møder planlægges også med mindre køretid mellem møderne. Jeg er ikke i tvivl om, at det intelligente kørselsplanlægningssystem er en af faktorerne for god planlægning af dagen, samtidig med optimering af samarbejde mellem Mødebookere og Sælgere, og er dermed medvirkende til at nedbringe stress niveauet” siger Marianne Jessen.

Mere tid i trafik giver større skilsmisse risiko

Mariannes konklusioner understøttes af flere internationale undersøgelser, der fremhæver, at mennesker der tilbringer meget tid i trafikken, øger stress symptomer, blandt andet fra en artikel i Vancouver Vourier, der henviser til en undersøgelse, der viser, at par der har lang køretid til/fra arbejde (30 km eller 45 minutter) har 40 % øget risiko for skilsmisse.

Særdeles god økonomi for forsikringsselskaberne – og både mindre stress og mindre CO2 udledning

Marianne Jessen anser, at det er yderst vigtigt, og at der er god økonomi i at give medarbejderne gode trivselsvilkår, men specifikt på intelligent kørselsplanlægning er økonomien for forsikringsselskaber særdeles god.

Vi skal tænke på vores miljø – og finde nye samkørselsmuligheder på en ‘LET’ måde

”Der er så mange økonomiske gevinster. Bedre workflow og højere effektivitet i Telemarketing-afdelingen, reduktion af kørselsomkostninger, bedre informationsflow internt og ud til assurandørerne, og så er der de meget store tidsbesparelser på den tid, som assurandørerne bruger bag rattet i bilen. Det sætter alt sammen et positivt aftryk på forsikringsselskabets økonomiske bundlinje, og betyder tilmed reduceret CO2 udledning. Det er virkelig ”Win-Win” for forsikringsselskab, for assurandører, for kunder og for miljøet.” siger hun.

GreenDriveThinking event gav inspiration og virketrang

Marianne Jessen deltog den 28. august 2014 på et event om ”Kørselsvane ambassadør kurser” og om ny teknologi til ”Intelligent kørselsplanlægning og samkørsel”, afholdt af GreenDriveThinking i samarbejde med Kontineo A/S og Business Kolding.

“Jeg blev bare så utrolig inspireret. Der er jo netop nu utrolig stor fokus på kørsel i de større danske byer, fx by- og vejomlægninger, veje lukkes, og der skal findes andres indgangsvinkler for at nå ind til bymidten. Letbaner er ved at indfinde sig ganske langsomt i storbyerne, hvorved vejnettet reduceres, og folk skal dirigeres over i andre trafikmidler, idet vejnettet naturligvis ikke længere kan tage alle disse biler, som der bliver flere og flere af.

Her ser jeg netop den gode kørselsplanlægning og samkørsel være ideel – for hvem har ikke prøvet at stå fx på sin arbejdsplads og have brug for at køre med en kollega hjem eller til arbejdspladsen – men hvor er det nu lige, at ens kolleger bor – her vil det jo være et fantastisk ”Medarbejder–GODE” at kunne bruge ”GreenDriveThinking” og hurtigt få adgang til kørselsmuligheder. Og hvem ved … denne samkørsel kunne jo fint fortsætte fremadrettet og dermed spare fx benzinudgifter og mange andre udgifter til bilen.

Her i Odense er vi oven i købet kendt for at være en ”Cykel-by” … og hvad passer så bedre end tankegangen i forhold til GreenDriveThinking … et fantastisk og genialt tiltag – der selvfølgelig skal ændre vores sædvanlige vaner og rytmer, men som kan ændre så MEGET – for os ALLE.

Det er så let – hvis vi virkelig ALLE vil dette. Og tænk så lige på, hvordan 90 virksomheder i Bruxelles reducerede ”solo”-bilkørslen med hele 5% ved brug af GreenDriveThinking – det er helt utroligt og virkelig tankevækkende.

Jeg vil jo så gerne gøre noget, men alene er det virkeligt svært. Her ved denne event ”GreenDriveThinking” kunne jeg pludselig se, hvordan min indsats kunne være medvirkende til at gøre en meget større forskel.

Så kom nu og vær med – deltag selv – og se hvilken forskel du selv kan gøre … Det er virkelig ”WIN-WIN” for os ALLE … for dig, for mig, for dine børn … og ja for hele familien Danmark og miljøet.”

Marianne – en idéel ambassadør og et fantastisk dejligt menneske

“I GreenDriveThinking er vi helt fantastisk glade. Mariannes professionelle baggrund gør hende til den helt idéelle GreenDriveThinking ambassadør, og så er Marianne bare et helt fantastisk dejligt menneske” udtaler Olav Lange Hansen.