GreenDriveThinking-visionen

Der er stor uenighed om omkostningerne ved trafikpropper, men der er ingen tvivl om det har en stor indvirkning på økonomien og miljøet. Projekt GreenDriveThinking er et initiativ med et mål om, at få os til at tænke anderledes med hensyn til kørselsvaner, og få os til at se, hvad vi kan gøre for at reducere overbelastningen af ​​vejene.

Det handler om at ændre måden vi tænker og handler på

De fleste af os er jævnligt ofre for trafikpropper.

Når vi sidder fast i trafikken, er det fordi vi er én af ​​mange biler på vejen, og dermed er vi selv med til at forårsage problemet.

Milliarder investeres i øget vejkapacitet hvert år, men måske skulle vi begynde at stille os selv spørgsmålet: “Kunne vi, i virksomheder, det offentlige og hver især, gøre noget for at mindske problemet?”

Og vi kan gøre en stor forskel, hvis vi er villige til at tænke anderledes og handle. Det kan endda vise sig at være ganske attraktiv for os selv som individer eller virksomheder.

Der er ingen grund til at vente. Det er på tide at bryde med vanerne!

Hvor stort er problemet, og kan vi rent faktisk gøre en forskel?

Der er meget uenighed om konsekvenserne af den trafikale overbelastning . En artikel af European Cyclists’ Federation fra 12.10.2102 henviser til resultater og konklusioner af forskellige undersøgelser:

  •  Trafikpropper i Europa koster € 200 milliarder om året (ca. 2% af BNP)
  • Trafikpropper i USA koster 101 milliarder dollars om året
  • 7,2 milliarder liter brændstof bliver spildt i USA på grund af overbelastet trafik
  • I USA er trafikpropper skyld i forsinkelser svarende til 4,8 milliarder timer

Disse bemærkelsesværdige tal skabte overskrifter i USA og understreger at ethvert initiativ, der er med til at mindske problemet, kan give et kraftigt skub til økonomien.

“Kan vi gøre en forskel?” Kunne vi spørge os selv. Selvfølgelig kan vi det. Vi kan tage cyklen, bussen eller toget – og det er vi blevet opfordret til i årevis men med meget begrænset effekt.

Tiden er inde til at tænke anderledes og handle – privat, i virksomheder og i den offentlige sektor.

GreenDriveThinking visioner og mål

Det overordnede mål

Det overordnede mål for projektet er at reducere det samlede antal kørte kilometer for lette køretøjer. Dernæst at reducere de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af trafikpropper og kørte kilometer på vejene.

Virksomheder og den offentlige sektor

Den offentlige sektor står for en betydelig del af de kørte kilometer på vejene hvert år. Teknologi og metoder eksisterer, men er i et tidligt stadie mht. implementering og anvendelse.

Reduktionspotentialet er betydeligt og et godt afkast på investeringerne er en opmuntrende faktor, der giver grund til at tro, at flere automatisk vil begynde at bruge de eksisterende muligheder i nær fremtid. Projekt GreenDriveThinking har til formål at fremskynde denne proces.

En reduktion på 5% over de næste 5 år, svarende til 43.750 kilometers kørsel, er et realistisk mål for Danmark.

Privat kørsel

Det helt store potentiale ligger i privat kørsel. Samkørsel er endnu ikke så udbredt, men har et enormt potentiale. Den økonomiske besparelse ved at køre sammen i én bil er som sådan udmærket, men bekvemmelighed og frihed vejer stadigvæk tungere end besparelsen man opnår ved samkørsel.

På kort sigt kan man godt gøre noget for at gøre den økonomiske gevinst mere attraktiv, men hvis motivationen til samkørsel virkelig skal forbedres, kræver det nye politiske tiltag samt IT der hjælper med til at gøre samkørsel lettere og mere effektivt.

Visionen for privatbilister

Forestil dig at du fandt ud af, at din ven skulle til en destination 200 kilometer væk og inviterede passagerer til at køre med. Du skal tilfældigvis samme sted hen på samme dag, men ville du ringe og melde dig til som passager eller ville du køre selv?

Der kan være mange årsager til, at du stadig vil vælge at køre selv. De væsentligste årsager er bekvemmelighed og det, at man selv har bilen til rådighed ved destinationen.

Men lad os prøve at vurdere, hvad der skulle til for at gøre samkørsel mere attraktivt og praktisk.

Sammenkørselnetværket

Forestil dig at du på et website,  magen til Facebook og LinkedIn eller i en telefon-app, kunne finde samkørselvenner. Du kan skrive i din kalender, at du skal et bestemt sted hen på en bestemt dag, og så vil du kunne se alle dine samkørselvenner, der skal samme sted hen den dag. I stedet for at køre selv kan du nu tilmelde dig som passager.

Hvis ingen af ​​dine venner skal samme sted hen, vil du i stedet sætte din egen rejse på sitet, så dine venner kan melde sig til din tur som passagerer.

Hvad skulle der til før du ville tilmelde dig som passager
– eller tillade venner at køre med dig?

Spar penge

Du skal muligvis betale noget som passager, ligesom du også får betaling af dine passagerer, hvis du er chauffør. Under alle omstændigheder ville du spare penge. Politikerne kunne også lave love, der gav dig endnu flere økonomiske fordele.

Mindre tid i trafikken

Politikerne kunne lave hurtigbaner på belastede strækninger, der er forbeholdt biler med to eller flere personer, så de kan komme hurtigere gennem trafikken, end biler med én person. Dette findes allerede andre steder.

Brug tiden fornuftigt

Som passager vil du være i stand til at arbejde under turen, hvilket kan give dig en time eller to mere arbejdstid. Det vil du ikke være i stand til at kunne hvis du selv kører.

Hvad ville holde dig tilbage fra at tilmelde dig som chauffør?

Kørsel med fremmede

Du skal naturligvis være forsigtig med hvem du accepterer som samkørselvenner, men hvis du kun accepterer venner du har tillid til, eller venner din betroede venner har tillid til og kan anbefale, kan du godt føle dig sikker.

Kørsel til opsamlings- og afleveringssteder

Vil du være nødt til at køre rundt for at afhente dine passagerer eller sætte passagerer af på deres destinationer? Nej, ikke hvis projektets vision blev gennemført. Der ville være opsamlings- og afleveringssteder i hele landet. De passagerer der tilmelder sig, vil blive sat af et bestemt sted på din rute – medmindre du aftaler noget andet med dem selvfølgelig.

At vente på passagerer

Vil du risikere at skulle vente på dine passagerer ved opsamlingsstederne? Nej, ikke hvis projektets vision blev gennemført. Chauffør og passagerer der er tilmeldt en tur, kan se hinandens placeringer på deres smartphones. Før du ankommer til et opsamlingssted, kan du se om dine passagerer er der eller er på vej dertil. Hvis de ikke er der til tiden, kører du bare. Manglende passagerer vil bare være nødt til at køre selv (som de alligevel ellers ville).

Jeg forpligter mig til at køre overfor andre

Nej, det gør du faktisk ikke. Der vil altid være en sekundær chauffør, der kan køre i stedet for dig. Husk på, du er ikke en taxa – du kører for andre, der ellers ville være kørt selv. Hvis du ikke møder op er der ingen skade sket. (Bemærk: Folk uden bil kan også tilmelde sig, men kun hvis du som chauffør tillader det. Der vil aldrig være garanti for et lift).


Hvad ville holde dig tilbage fra at tilmelde dig som passager?

At ankomme til destinationen i tide

Ville du være nervøs for, at du måske ikke ankom til din destination i tide? Det behøver du ikke være. Allerede inden du kører til opsamlingspunktet, kan du se på din telefon, om din chauffør er der efter planen. Hvis ikke, vil der være en anden chauffør – det kunne fx være dig selv. På den måde vil du altid nå rettidig frem til din destination – hvis alt andet forløber planmæssigt naturligvis.

At komme videre fra afleveringsstedet til den endelige destination

Ville du være nervøs for at du ikke kunne komme videre fra dit afleveringssted af? Det behøver du ikke være. Hvis projektets vision bliver gennemført, vil offentlige transportmuligheder være rigtig gode fra afleveringsstederne. Der er også andre muligheder. Det kunne være du havde tilmeldt dig en tur hjemmefra, der tog dig det sidste stykke af vejen til din destination. Ellers kan man altid tage en taxa – og det kunne endda tænkes at politikerne kunne gå ind og støtte personer der kørte sammen med billigere priser på taxakørsel.

Hjemtur på uplanlagte tidspunkter

Det kan være du ikke helt ved hvornår du skal hjem igen og derfor ikke kan planlægge hjemturen med nogen på forhånd. Det er en udfordring, men hvis projektets vision bliver gennemført og mange slutter sig til projektet, vil du være i stand til at se afhentningssteder i nærheden af dig, hvor samkørselvenner eller deres venner kommer forbi. Du vil så kunne tilmelde dig en tur derfra via din telefon.

Politikere kunne også overveje at stille nød-taxaer til rådighed for folk der skulle hjem, for at gøre det mere attraktivt for folk at tilmelde sig samkørsel. Man kunne forestille sig at man optjente kilometerpoint ved samkørsel, man så kunne bruge til taxakørsel i nødsituationer. Der kunne også være offentlige delebiler til rådighed for hjemkørsel.

Visionens potentiale

Potentiale i Danmark

Potentialet er vanskeligt at vurdere, men det er uden tvivl væsentligt. Med udgangspunkt i 10% reduktion af kørte kilometer på vejene for private bilister, ville det give 5,2 milliarder kilometer mindre kørsel eller, sagt på en anden måde: 87 millioner færre timer spildt på vejene, svarende til omkring 50,000 leveår!

På internationalt plan

I internationalt perspektiv bør disse tal sandsynligvis ganges med 150 eller mere, hvilket giver en reduktion på 780 milliarder kilometer om året. Det må siges at være en betydelig reduktion.

Hvor langt væk er visionen?

Visionen er ikke langt væk. Al teknologien findes, så det er bare et et spørgsmål om at binde det hele sammen. Men selvfølgelig er det også et spørgsmål om, at politikerne forstår potentialet i det – og at de er villige til at gøre noget ved det.

Fra vision til virkelighed

Trin 1 Virksomheder og den offentlige sektor skal opfordres til initiativer, der kan reducere deres kørsel

Det antages, at mange virksomheder og offentlige organisationer, der sagtens kan reducere deres kilometertal, ikke udnytter eksisterende teknologier optimalt. Trin 1 skal være med at tilskynde brugen af systemer til ruteplanlægning.

Derudover vil vi også se på lokale initiativer, der kan fungere som pilotprojekter og være med til at skabe opmærksomhed omkring GreenDriveThinking-idéen, så projektet kan tiltrække sponsorer og offentlig støtte.

Trin 2 Finasiering af visionen for privatbilister

Afhængig af de finansielle midler der opnås i trin 1, vil den næste fase være at få økonomisk støtte til projekter, der vil medvirke til realiseringen af privatbilist-visionen.

Et initiativ til at gøre verden til et bedre sted at leve

Du kan downloade folderen som PDF (engelsk)

Overbelastning koster 2% eller mere af bruttonationalproduktet
Der er stor uenighed om størrelsen af udgifterne til vejnettet, men der er ingen tvivl om at det har stor indflydelse på økonomi og miljø.

Projekt GreenDriveThinking er et initiativ med det formål at få os til at tænke anderledes hvad angår kørevaner, og hvad vi kan gøre for at mindske problemet med trængsel på vejene.

Klik på folderen til højre for at hente GreenDriveThinking-visionen som PDF …

Sådan kan du støtte

Du kan støtte GreenDriveThinking på mange måder. Der findes forskellige sponsorordninger afhængig af, hvordan du vil støtte op om projektet…

Læs mere