Blog

20150701 142231

Hedensted Kommune: Den offentlige befordring kan ikke løse borgernes befordringsbehov i landsbyerne

20150701_142231D. 2. Juli 2015 besøgte GreenDriveThinking Hedensted kommune, hvor vi drøftede hvordan problemet med borgernes befordringsbehov i landområderne kan løses.

Liselotte Hillestrøm (A), formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab understreger, at hun ikke ser det realistisk at den offentlige transport kan løse udfordringen med befordring i landområderne, og hun bakkes op af kørselskoordinator Lars Oksbjerre, der har været projektleder på flere innovative projekter om at løse problemet i kommunen.

“For familier der flytter til landområder i Hedensted Kommune er bil en forudsætning, men oftest må der også indregnes udgifter til bil nr. 2 for at få logistikken til at gå op. For de unge i landområderne der går i skole, til idræt eller arbejder i byen, er det en stor udfordring at komme til og fra byen. Kommunen har simpelhen ikke økonomi til at sikre regelmæssige busafgange til landsbyerne i alle afkroge af kommunen, og så bliver bil nr. 2 en nødvendighed. Børn unge og ældre er hårdest ramt, men for børne- og unge familierne rammer det også de voksne på økonomien – og skaber en stresset hverdag med omfattende tidsforbrug til transport af børn- og unge. Vi bliver nødt til at tænke alternativt om at inddrage privat befordring i at løse problemet” siger Liselotte Hillestrøm.

Hedensted kommune har igangsat flere projekter på området, blandt andet et projekt med den danske samkørsels udbyder, GoMore, er der udviklet en portal for samkørsel, hvor der har været meget fokus på tryghed og lokalsamfund. Det har været suppleret med at stille kommunale biler til rådighed for borgerne og har delvist været finansieret af støtte fra “Pulje til Landsbyfornyelse” under Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter.

“Vi har ikke opnået den succes, som vi havde håbet. Selvom viljen er der, er udfordringen med at få folk til at bruge en Mobil App meget stor, og problemet er, at hvis der ikke er et stort befordringsudbud, så dropper folk det før det er kommet igang. Det er en meget vanskelig udfordring at løse, og derfor var vi meget interesseret, da vi hørte om GreenDriveThinkings projekter der fokuserer på kommunalt samarbejde med lokalforeninger og arbejdspladser. Og det er naturligvis interessant, at det er understøttet af en teknisk løsning og en App designet til at både arbejdspladser og lokalforeninger kan medvirke i at skabe et stort udbud af private befordrings-muligheder. Jeg er meget overbevist om, at fokus på tryghed og at være til gavn for dem man kender i de lokale foreninger er en stærk motivations faktor, der vil være afgørende i at opnå succes med samkørsel. Vi er bestemt interesseret i de løsninger, som GreenDriveThinking har præsenteret for os.” afslutter Liselotte Hillestrøm

Fra GreenDriveThinking siger vi mange tak for et godt møde en god kop kaffe og en masse ny viden og erfaringer vi kan tage med i vort videre arbejde. Vi glæder os til et forhåbentligt fremtidigt samarbejde med Hedensted kommune om at skabe bæredygtige befordringsløsninger til gavn for kommunens borgere og for miljøet.