Blog

Martin Pape Koldinglogo Tekstdk E1441441936648

Kolding Kommunes trafikafdeling lægger op til samkørsel i kommunens mobilitetsstrategi

martin_pape_koldinglogoDen 13. august besøgte GreenDriveThinking Martin Pape, afdelingsleder i Kolding Kommune’s trafikafdeling og projektleder på et Idrætsforeningsprojekt i ØSVN-IF om samkørsel, som GreenDriveThinking og Kolding Kommune startede i samarbejde i foråret 2015.

Ved mødet præsenterede GreenDriveThinking en ny model og teknisk løsning om samkørsel, som blev drøftet i sammenhæng med kommunens mobilitetsstrategi.

Martin Pape kvitterede efter præsentationen med denne udtalelse:

“Samkørsel indgår i Trafikafdelingens oplæg til mobilitetsstrategien i Kolding kommune, og den model og løsning GreenDriveThinking har præsenteret mig for, er bestemt interessant. I Trafikafdelingen arbejder vi mest med tekniske løsninger, men vi er også bevidste om, at når det gælder samkørsel er der mange andre faktorer der skal tages hensyn til. GreenDriveThinking model og løsning er den første jeg har set der har stor fokus på tryghed, og en løsning der også giver en stærk motivation ved at fokusere på samkørsel blandt og for venner og folk i ens egne lokale foreninger. Dertil er modellens perspektiv på at samarbejde med arbejdspladser bestemt interessant. Blandt de løsningsmodeller på samkørsel jeg har vurderet, mener jeg at den vil kunne have en betydelig potentiale i at løse befordringsbehovet i kommunens landområder, men ligesåvel i at løse kommunens trængselsproblemer i myldretidstrafikken. Vi håber model og løsning bliver en realitet, så den kan indgå blandt de løsninger vi skal vurdere i kommunens fremtidige mobilitetsstrategi.”
Martin Pape, Afdelingsleder, Trafik, Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune

Fra GreenDriveThinking glæder vi os over samarbejdet med Kolding Kommune i ØSVN-IF projketet til nu, og ser frem til et fortsat frugtbart fremtidigt samarbejde om at medvirke til at skabe bæredygtige løsninger til gavn for Kolding Kommunes borgere og for kommunens økonomi og erhvervs attraktivitet.