Mini Ung Landsbylift

flag_UK

Frihed, fritid og udvikling kræver nye løsninger

frihed-fritid-udvikling“I kommunens landsbyer kan de unge ikke gå til de aktiviteter de ønsker at gå til, forældre er ved at køre sig ihjel, transport til skole er et stort problem og vi har svært ved at fastholde og tiltrække familier med unge. Vi kan ikke vide med sikkerhed om dette projekt kan lykkes, men for mig ser det sandsynligt ud, og medmindre kommunen har bedre alternativer, opfordrer jeg politikerne til at medvirke i projektet. Vi har behov for løsninger!”

Sådan lød det fra formanden for Billund landdistriktsråd ved et Ung Landsbylift arrangement på Billund Rådhus d. 12 maj, og det fortæller godt de problemer, som Mini Ung Landsbylift projekter er designet til at afhjælpe. Projektets formål er at hjælpe unge på landet til samme frihed som deres jævnaldrende i byerne når det gælder valg af sports- og andre fritids aktiviteter. Det skal hjælpe unge forældre til at få mere fritid, og det skal hjælpe lokalsamfund til at fastholde og tiltrække familier med unge, så lokalsamfundet udvikler sig.

Den offentlige transport kan ikke løse problemet, men kan lokalsamfundet løse det selv? Lokalsamfundets biler kører jo med ledige sæder i pendulfart mellem landsby og byerne, så løsningen findes. Spørgsmålet er om lokalsamfundets voksne vil give lift til lokalsamfundets unge – og hvis de unge vil køre med andre voksne.

Løsningen er praktiske og trygge køre-venskaber

Lise Ung Coofle KOLDING REALUnge og forældre er enige i, at problemet kan mindskes eller løses ved samkørsel, hvor forældre og unge skaber praktiske og trygge kørevenskaber.

Og interessen er der. For unge vil samkørsels venskaber til fritidsaktiviteter kunne mindske afhængigheden af forældrene, men forældre og unge mener også kørevenskaberne generelt kan give de unge bedre muligheder for at komme til og fra byerne i fritiden. Forældre til unge i landdistrikterne erkender at forældrekørsel til skole og fritid er både en økonomisk belastning og gør det vanskeligt at få en travl hverdag til at hænge sammen.

 

Mini Ung Landsbylift projektet

Mini Ung landsbylift projektet er designet til netop at skabe trygge kørevenskaber i landdistrikts lokalsamfund.

Young people in meeting exchanging ideas

Young people in meeting exchanging ideas

Projektet starter med en workshop, med formål om at skabe forståelse om hvordan de unge, deres forældre i samarbejde med lokalsamfundets foreninger og skole i samarbejde kan få den opbakning og medvirken der er nødvendig for at løse problemet.

I workshoppen præsenteres aktiviteter og redskaber designet til henholdsvis at skabe forståelse og engagement, samt Coofle Driving Friends App’en, der er designet til at skabe praktiske kørevenskaber. Praktiske kørevenskaber skabes på tværs af de trygge fællesskaber der er i de unges skoleklasser, på sportshold og andre unge lokale og fritids fællesskaber.

I workshops deltager typisk 2-4 af lokalsamfundets unge, deres forældre, en repræsentant for lokalråd eller anden forening, samt en skoleleder.

Fra GreenDriveThinking deltager to personer. Den ene er en voksen Ung Landsbylift konsulent der er facilitator for workshoppen, samt en Ung Landsbylift Unge ambassadør (14-19 år), der medvirker i gruppearbejde med de unge om at designe deres eget Mini Ung Landsbylift projekt for lokalsamfundet.

Workshoppens formål er at de deltagende fra lokalsamfundet afslutningsvist tager beslutning om hvad man nu ønsker at gøre. Igangsættes et Ung Ung Landsbylift i lokalsamfundet, kan lokalsamfundets unge trække på erfaringer, gode råd og materiale fra GreenDriveThinking og fra tilsvarende projekter fra andre lokalsamfund

Programmet for Mini Ung Landsbylift Workshoppen kan ses her.

Forståelses og App redskaber

Med workshoppen følger rettighed til at alle i lokalsamfundet gratis kan anvende software redskaber og materiale.

Coofle VIP App (Beregner)

Beregneren anvendes til at skabe forståelse, typisk ved at lærere sætter trafik- og miljø på skoleskemaet, og inddrager beregneren i undervisningen.

calculatorrealpicBeregnerens resultat omregner elevernes indtastning af antal ugentlige lift, afstand og flere andre faktorer til kroner og øre, og belyser forældrekørsels problemets størrelse for den enkelte husholdning, for klassen og for skolen.

  • Mor, hvor meget tid bruger du egentlig på at køre mig om ugen?
  • Hvad tror du det koster i benzin?
  • Hvad vil du sige din tid koster?
  • Ved du om der er nogle i nærheden jeg kan køre med, eller om vi kan have nogle med?
  • Dette er kun begyndelsen, men hvis mange voksne med bil tilmelder sig vil vi også kunne få “de intelligente Coofle App” så jeg kan få et lift 3 af fire gange jeg har behov for et lift. Hvad tror du det kunne betyde for vores husholdningsøkonomi?

Beregneren kan ses her

 

 

Download data for klassen eller hele skolen

De unge og deres forældre indtaster data i Coofle VIP App’en og deres informationer kan anvendes på klassen i undervisningen. Dette giver data til undervisning i eksempelvis matematik, geografi og natur og videnskab. Det er data de unge kan forholde sig til, da det er deres egne tal, men de kan også sammenligne med andre klasser, nabo skoler og internationalt. Data kan også anvendes til trafik- og miljøforskning.

 

 

Coofle Driving Friends

Coofle Driving Friends app’en viser de unge hvor deres klassekammerater og elever fra andre klasser bor. Forældre og andre voksne med bil tilmelder sig klasserne som “trygge følgere”. Denne del af workshoppen går ud på at få de unge OG deres forældre til at logge ind på Coofle Driving Friends app’en, og oprette dem selv og de trygge grupper som de skal være medlem af. Det umiddelbare udbytte er at både børn, unge og deres forældre kan finde trygge samkørsel venner. I øvrigt får de unge og deres forældre en klasse og køreven telefon liste, uden selv at skulle vedligeholde den.  Både unge og forældre kan også finde ud af hvem der bor i deres nærområde og arbejder der hvor de har fritids- eller fuldtidsarbejde.

Klik her for at se video.

 

 

Hvad betaler du for

Workshoppen indeholder Coofle VIP App’en (Beregneren), Coofle Driving Friends app’en samt en GreenDriveThinking konsulent og en Unge Ambassadør der henvender sig direkte til de unge.
Læs programmet her

Efter workshoppen er gennemført, har både voksne og unge adgang til at få støtte og diskussion om deres lokale projekt via en hot-line i den første periode.

 

Lokalsamfundet skal selv finde deltagere til workshoppen, der anbefales at være:

  • 2-4 unge mellem 15-17 år der bor i landområder og selv har transport udfordringer
  • Forældre, der anerkender at forældrekørsel med de unge er en udfordring
  • En repræsentant fra lokalsamfundet der anser manglende transportmuligheder som en begrænsning for lokal udvikling
  • En skoleleder eller repræsentant fra den lokale skole
  • Eventuelt en eller flere repræsentanter fra det offentlige

Pris og finansiering

Prisen for workshoppen inkl. det hele: 18.500 kr. eks. moms, transport og evt. kost og logi.
Der er flere finansierings muligheder. Køberen kan være forskellige parter (En lokal forening, kommunen, skole osv.) Skolen kan være den foretrukne køber, men købet kan hel-eller delfinansieres fra private sponsorer og private og/eller kommunale/offentlige tilskudsmuligheder. Kontakt os for nærmere omkring dette, vi kan også være behjælpelig med at søge finansiering, hvor særligt lokale virksomheder kan få en god markedsføringsværdi både lokalt og nationalt og internationalt.

Næste skridt efter workshoppen er aktiviteter i lokalsamfundet om at nå målet på 34% voksen deltagelse. Det vil tage tid, men målet er at nå denne høje lokale tilslutning inden frigivelse af “den intelligente Coofle App” i januar 2018. Det bør også nævnes, at initiativer om cykling, m.v. vilvære naturlige elementer af et lokalt projekt.
Se et skærmbillede af “Den Intelligente Coofle App” her.