Mini Ung Pendlerlift

flag_UK

Forældrekørsel til skole skaber problemer

Farlige situationer, parkeringsproblemer og trafikalt kaos er blandt konsekvenserne af, at stadigt flere forældre fra landdistrikter kører børn og unge til skole. Problemet forstærkes af, at et stigende antal unge kører i egen bil til skole.

Problemet er særligt udpræget for 9-12 kl. skoler og uddannelsesinstitutioner placeret centralt i byerne, hvor studerende kommer fra et stort opland. Tendensen forstærker også problemer med myldretidstrafik på byernes indfaldsveje.

 

Løsningen er praktiske og trygge køre-venskaber

Lise Ung Coofle KOLDING REALUnge, forældre og skoleledere er enige i, at problemet kan mindskes eller løses ved samkørsel, hvor forældre og unge skaber praktiske og trygge kørevenskaber. Forældre der bor i tæt på hinanden kunne skiftes til at køre for hinandens børn og unge, og dermed mindske trafikken betydeligt.

Og interessen er der. For unge vil samkørsels venskaber til skole kunne mindske afhængigheden af forældrene, men forældre og unge mener også kørevenskaberne generelt kan give de unge bedre muligheder for at komme til og fra byerne i fritiden. Forældre til unge i landdistrikterne erkender at forældrekørsel til skole og fritid er både en økonomisk belastning og gør det vanskeligt at få en travl hverdag til at hænge sammen.

Mini Ung Pendlerlift projektet

Mini Ung Pendlerlift projektet er designet til netop at skabe trygge kørevenskaber på 9-12 kl. skoler og uddannelsesinstitutioner.

Young people in meeting exchanging ideas

Young people in meeting exchanging ideas

Projektet starter med en workshop, med formål om at skabe forståelse om hvordan studerende, deres forældre, skolelærere og skolen i samarbejde kan få den opbakning og medvirken der er nødvendig for at løse problemet.

I workshoppen præsenteres aktiviteter og redskaber designet til henholdsvis at skabe forståelse og engagement, samt Coofle Driving Friends App’en, der er designet til at skabe praktiske kørevenskaber. Praktiske kørevenskaber skabes på tværs af skoleklassernes fællesskab og de studerenes bopæl.

I workshops deltager typisk 2-4 af skolens studerende, deres forældre, en lærer og en skoleleder.

Fra GreenDriveThinking deltager to personer. Den ene er en voksen Ung Landsbylift konsulent der er facilitator for workshoppen, samt en Ung Landsbylift Unge ambassadør (14-19 år), der medvirker i gruppearbejde med de unge om at designe deres eget Ung pendlerlift projekt for skolen.

Workshoppens formål er at de deltagende fra skolen afslutningsvist tager beslutning om hvad man nu ønsker at gøre. Igangsættes et Ung Pendlerlift på skolen, kan skolens unge trække på erfaringer, gode råd og materiale fra GreenDriveThinking og fra tilsvarende projekter på andre skoler.

Programmet for Mini Ung Pendlerlift workshoppen kan ses her [Link].

Forståelses og App redskaber

Med workshoppen følger rettighed til at skolens studerende, deres forældre, samt medarbejdere gratis kan anvende software redskaber og materiale.

Coofle VIP App (Beregner)

Beregneren anvendes til at skabe forståelse, typisk ved at lærere sætter trafik- og miljø på skoleskemaet, og inddrager beregneren i undervisningen.

Beregnerens resultat omregner elevernes indtastning af antal ugentlige lift, afstand og flere andre faktorer til kroner og øre, og belyser forældrekørsels problemets størrelse for den enkelte husholdning, for klassen og for skolen.

Beregneren kan ses her

 

Download data for klassen eller hele skolen

De unge og deres forældre indtaster data i Coofle VIP App’en og deres informationer kan anvendes på klassen i undervisningen. Dette giver data til undervisning i eksempelvis matematik, geografi og natur og videnskab. Det er data de unge kan forholde sig til, da det er deres egne tal, men de kan også sammenligne med andre klasser, nabo skoler og internationalt. Data kan også anvendes til trafik- og miljøforskning.

 

Coofle Driving Friends

Coofle Driving Friends app’en viser de unge hvor deres klassekammerater og elever fra andre klasser bor. Forældre og andre voksne med bil tilmelder sig klasserne som “trygge følgere”. Denne del af workshoppen går ud på at få de unge OG deres forældre til at logge ind på Coofle Driving Friends app’en, og oprette dem selv og de trygge grupper som de skal være medlem af. Det umiddelbare udbytte er at både børn, unge og deres forældre kan finde trygge samkørsel venner. I øvrigt får de unge og deres forældre en klasse og køreven telefon liste, uden selv at skulle vedligeholde den.  Både unge og forældre kan også finde ud af hvem der bor i deres nærområde og arbejder der hvor de har fritids- eller fuldtidsarbejde.

Klik her for at se video.

 

 

Hvad betaler du for

Workshoppen indeholder Coofle VIP App’en (Beregneren), Coofle Driving Friends app’en samt en GreenDriveThinking konsulent og en Unge Ambassadør der henvender sig direkte til de unge.
Læs programmet her

Efter workshoppen er gennemført, har både voksne og unge adgang til at få støtte og diskussion om deres lokale projekt via en hot-line i den første periode.

Lokalsamfundet skal selv finde deltagere til workshoppen, der anbefales at være:

  • 2-4 studerende der bor i landområder og selv har transport udfordringer
  • Forældre, der anerkender at forældrekørsel med de unge er en udfordring
  • En lærer, gerne én som bor på landet og selv har børn i 14-17 års alderen
  • Evt. skolelederen
  • Eventuelt en eller flere repræsentanter fra det offentlige

Pris og finansiering

Prisen for workshoppen inkl. det hele: 18.500 kr., dog eksklusiv moms, transport og evt. kost og logi.
Der er flere finansierings muligheder. Køberen kan være forskellige parter (En lokal forening, kommunen, skole osv.) Skolen kan være den foretrukne køber, men købet kan hel-eller delfinansieres fra private sponsorer og private og/eller kommunale/offentlige tilskudsmuligheder. Kontakt os for nærmere omkring dette, vi kan også være behjælpelig med at søge finansiering, hvor særligt lokale virksomheder kan få en god markedsføringsværdi både lokalt og nationalt og internationalt.

Næste skridt efter workshoppen er aktiviteter i lokalsamfundene, hvor man kan igangsætte et Mini Ung Landsbylift projekt. Kan et lokalsamfund i løbet af godt ét år nå et mål på 34% deltagelse af voksne med bil, så skabes grundlag for at “den intelligente Coofle App” kan frigives i lokalsamfundet ved den forventede frigivelse i januar 2018. Det bør også nævnes, at initiativer om cykling, m.v. vil være naturlige elementer af begge projekter .
Se et skærmbillede af “Den Intelligente Coofle App” her.