Blog

IMG 1312

Opbakning fra Alternativet til nytænkende danske modeller og løsninger til global trafik reduktion

IMG_1312Den 5. August 2015 besøgte GreenDriveThinking Christian Poll på Christiansborg, hvor vi drøftede persontrafik som en af verdens største udfordringer for miljø, men også for økonomisk vækst. Vi drøftede Kørselsvane ambassadører, dele-økonomi, Road Rewarding og præsenterede også en teknologisk løsning til at understøtte kommunalt samarbejde med arbejdspladser, idrætsforeninger og andre lokalforeninger om at løse befordringsudfordringer i landzoner og trængselsproblemer i byzoner. Christian Poll har efter besøget kvitteret med denne udtalelse.

”Verden efterspørger dansk know-how og løsninger på bæredygtig energiforsyning. Det kan vi i Danmark være stolte af. Persontrafikken er en anden global udfordring for miljøet og udviklingen af bæredygtige levemåder.

Jeg er af Green Drive Thinking blevet præsenteret for en nytænkende model og løsning på at reducere trafik, der samtidigt kan løse nogle af de udfordringer, som den offentlige trafik lige nu har svært ved at løse.

Jeg finder model og løsning interessant og kan se, hvordan det kan udgøre et værdifuldt supplement til andre tiltag om trafikreduktion. Samlet vil det kunne bidrage til løsning af nogle af de udfordringer vi har i Danmark samt være medvirkende til at skabe nye arbejdspladser og eksport på det område, som Danmark fortsat skal være førende på; nytænkning, viden og løsninger der bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling globalt. Jeg glæder mig til at følge udviklingen og udrulningen af modellen i samarbejde med danske kommuner, arbejdspladser og de øvrige politiske partier.”

Christian Poll, natur, miljø, trafik, landbrugs- og ressourceordfører for Alternativet.