Our Mexican Dreams (på dansk)

Our Mexican Dreams projektet – i dansk sammenhæng

I Mexico findes der ikke et socialt velfærdssystem og alle forhold er anderledes end i Danmark. Men Our Mexican Dreams sætter lys på nogle ting, som kan være til stor gavn i Danmark, både socialt, økonomisk og for landdistriktssamfund:

  • Tomme huse på landet kan lejes og give bolig til boligsøgende socialt udsatte, der også er Airbnb værter. Eventuelt i boligfællesskaber. I Mexico projektet indgår “sekundært hjem”, som opholdssted når et helt hjem er udlejet til turister.
  • Airbnb er overnatningssteder, der får turister ud i landområderne.
  • Turisterne styrker økonomisk grundlag for små mikro-businesses, som kan drives af, og hjælpe til selvforsørgelse, for arbejdsløse og socialt udsatte
  • Boder med lokal frugt og grønt, små forretninger og serviceydelser som at være tourguide, udleje cykler, fiskestænger osv, giver indtjening og tiltrækker flere turister.
  • Opstartsfinansiering til mikro-businesses kan være med lokale peer-to-peer mikro-lån. Kan suppleres med tilskud fra velgørenheds organisationer. I Danmark eventuelt kombineret med kommunalt tilskud
  • Flere billøse i samme område kan blive bedre mobile, ved at dele bil. En dele-bil for flere i et lokalsamfund øger mobiliteten, og kan udgøre en reel besparelse for socialt udsatte, ældre og unge, i forhold til offentlig transport.
  • I Mexico udgør bilen en indtjeningsmulighed, idet alle kan fungere som Uber chauffører. I Danmark kan arbejdsløse og ældre give lift og afhjælpe transportproblemer mod omkostningsdeling.
  • Udfordringen med at finde finde dele-bils partnere og samkørselspartnere løses med App’en Coofle Driving Friends, både for samkørsel til skole for unge, arbejde for voksne og til byen for ældre og socialt udsatte.
  • I Mexico danner vi lokale netværk under en privat paraply organisation, der står for jobformidling. I Danmark kunne man gøre det samme, og dermed lægge en kommunal opgave ud i de lokale samfund.
  • I Mexico opretter vi lokale mikro-låns puljer under den samme private paraply, hvor det er lokale der søger om et mikro-lån og andre lokale der bevilger. Det kan være både høj-risikolån der i dansk sammenhæng mest kan sammenlignes med tidligere tiders iværksætter tilskud til arbejdsløse. Men det kan også ses som almindelige lån, der i dansk sammenhæng kan ses som en erstatning af bank- og real-kreditlån

 

 

Our mexican Dreams – historien og projektstatus
Af Olav Lange Hansen. Opdateret 28. september 2017.

Jeg kom til Mexico uden arbejde og indtægter. Jeg lånte penge af familie til at leje et hus som jeg fik OK på at fremleje til turister. Jeg havde i forvejen lånt af familie til bil, så jeg havde og har bil.

Jeg temmelig godt nu, og ved at leje ud, reelt næsten gratis. Efter en måned fik jeg deltids arbejde, og lever nu et beskedent, men bekvemt liv. Jeg har endda været i stand til at yde mikrolån til en boligløs Mexikaner, der nu har bolig. Samt til en anden, der stod med ririsko for at miste sin bolig, på grund af midlertidig betalingsudygtighed.

Sammen med Mexikanere her i turistområdet San Antonio Del Mar, samt i Vin området Valle de Guadaloupe, er vi nu flere, der er i gang med at søge flere huse at leje, som kan blive til både bolig og Airbnb udlejningshus.

Samtidigt søger vi at finde boligløse Mexikanere der også mangler arbejde. Det er en ”ansættelse” hvor bolig er en del af lønnen for at forestå udleje på Airbnb. Der medfølger sekundær opholdssted, når hele huset er udlejet.

Jeg er selv den første “boligløse arbejdsløse prøvekanin”, eftersom jeg var boligløs, arbejdsløs og uden hverken formue eller sociale ydelser, da jeg ankom for i dag, på nær en dag, præcist for to måneder siden.

De boligløse der flytter ind skal fungere som Airbnb værter. Sideløbende skal de starte deres egen lille mikro business. Jeg har foreløbigt en aftale om formidling af vin, og forventer at tjene lidt ved det, men da jeg har fået dansk højtlønnet arbejde, kan min case ikke helt længere bruges. Med tiden er det tanken, at Airbnb værter skal sælge lokal frisk frugt og grønt, smykker og hvad man ellers kan sælge til turister og de lokale. Som rigtigt mange herovre gør i små boder.

Sideløbende samarbejder vi med flere parter, om at promovere områdets turistattraktivitet. Her er det paraply organisationen der indgår aftaler med restauranter og andre turistattraktioner om en lille indtjening hver gang de får gæster der kommer fra et af Airbnb stederne der er partnere i paraply netværket.

Fakta i Mexico:

Min lejeudgift var $700. Jeg flyttede ind den 1. august og min første Airbnb gæster var d. 19. august

I august nåede jeg en indtjening på $500 og i september er jeg d. 28. september på $598. Når huset er udlejet i week-ender, bor jeg hos venner i et bofællesskab. Salg af vin, frugt, grønt er ikke påbegyndt.

Fakta, Danske forhold:

Jeg har familie der bor utilgængeligt på landet i Danmark, men lejer et lille udhus ud på Airbnb. De gør det mest som forsøg for mig, men det giver en indtjening til dem, og tiltrækker turister. Turister har penge. Andet familiemedlem betjente i sommers en bod med frisk frugt og grønt i området. Turister er nogle af de gode kunder i boden. En bod eller lille butik skaber et handelssted og styrker landbyfællesskab. En dele-bil udlejes til turister, og der har også været forespørgsel på leje af cykler. El-cykler ville være ideelt.

Tomme huse

Særligt på Lolland, men overalt i Danmark, står mange huse til salg længe, særligt i de mindst tilgængelige områder. De kunne lejes, og tilbydes som billig, men god bolig, for arbejdsløse eller førtidspensionister. Med en Airbnb medvært, vil de godt kunne klare jobbet med Airbnb udlejning og evt. pasning af en micro-butik.

Største udfordring er, at de er umøbleret, og ofte kan trænge til reparationer. Det kan der ydes mikro-lån til fra lokale, eventuelt donationer i form af penge, ydelser eller brugte møbler.

Det stærke i social konceptet herovre er, at hvis huset ikke holdes rent og altid klart til udlejning, så mister den boligløse sin bolig, og derfor er vi meget sikre på høj motivation. Det samme kan være vanskeligt at opnå på grund af det sociale sikkerhedsnet i Danmark.

Peer-to-peer Mikro-lån

På fredag skal jeg ud for at få fortællingen om en ung arbejdsløs, der har ønsket at starte som selvstændig, men ingen penge havde. Folk i lokalsamfundet har skillinget sammen, og på den måde hjulpet ham med et mikro-lån (eller donation) til at komme i gang. Det kaldes i dag for Crowd-Funding, men var reelt stort set det samme som vi havde i Danmark i gamle dage med små lokale andelssparekasser.

Mexico er et udpræget kontant samfund. Mange har slet ikke en bankkonto. I danske forhold, kan man kigge på www.lendino.dk og lignende platforme. Men man kan gære prcist det samme som i Mexico. Så vidt vides er det ikke ulovligt at låne en ven 100 kr. kontant.

Mobilitet, arbejde, turismekørsel og uddannelse

En af mine partnere arbejder 10 timer om dagen, 5 dage om ugen. Ud af $450 dollar efter skat, betaler han ca. $100 dollar for offentlig transport om måneden. Coofle er en App der hjælper med at finde andre der bor i nærheden af ham, og arbejder i nærheden af hvor han arbejder.

Vi søger nu at finde i alt fem, som vi vil søge at få finansieret en bil til, som forventes at koste max. $250 dollar om måneden, altså en besparelse på $50 dollar pr. mand pr. måned.

Sideløbende kan de skabe ekstra indtjening ved at bruge bilen til at køre som chauffør for Airbnb turisterne, og som Uber chauffør. Uber er ikke en mulighed i Danmark.

En anden partner er en ung der arbejder til lavere løn 8 timer 6 dage om ugen, med fridag om lørdagen. Han går i skole om lørdagen, som han selv betaler for, men det er ca. 100 km. væk, og transporten er dyr. Han vælger nogle dage at undlade at spise for at spare. Han ønsker Coofle App’en til at hjælpe ham og sine studiekammerater med at finde nogen de kan køre sammen med til og fra uddannelse.

Vi taler i øvrigt også cykler og el-cykler som transportmiddel, men også som udlejningsmulighed til turister og delemulighed i lokalsamfund. Dette vil indgå senere i projektet.

Danske forhold om Mobilitet – og Nordsø projektet G-PaTRA

Den sidstnævnte del om mobilitet vil indgå i G-PaTRA projektet. Det er et 3 årigt Interreg North Sea projekt der har modtaget €3,9 millioner Euro til fremme af mobilitet i landdistrikter. Der deltager 8 nordsø lande i projektet. Aalborg Universitet er partner i projektet, og søger aktuelt tre danske lokalsamfund til deltagelse. Jeg er deltids ansat ved Aalborg Universitet som assisterende medarbejder på projektet.

G-PaTRA står for Green Passenger Transport in Rural Areas. Aberdeen University i Skotland er leadpartner.

Projektleder på de danske projekter er Niels Agerholm, chef for trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet. Kontakt detaljer findes her: http://personprofil.aau.dk/114320

Læs mere på G-PaTRA hjemmesiden her: http://northsearegion.eu/g-patra/about/

Cirkulær Økonomi

Hele konceptet er baseret på en cirkulær økonomi model, der i en senere fase vil understøttes af Coofle VIP kort og en Intelligent App til formidling af samkørsel. Modellen er under revidering med tilpasning til en mere social vinkel og til Mexikanske forhold. Yderligere om cirkulær økonomi, G-PaTRA og Our Mexican Dreams projektet vil fremgå her på www.greendrivethinking.com, samt på GreenDriveThinking’s Facebook side her:  https://facebook.com/greendrivethinking