Blog

Dk Usa Flags

Transatlantisk samarbejde om trafik reduktion mellem Florida og Danmark; sammen er det muligt

GDT-SFCS1En delegation fra GreenDriveThinking forlod Danmark med destination Florida d. 12. september i år efter at have etableret samarbejde om traffik reduktion med Kolding Kommune i Danmark. Målet var at etablere et Transatlantisk samarbejde om erfaringsudveksling om trafik reduktion. Det var en forventning, at Danmark kunne lære meget fra USA når det gjaldt nye teknologier til trafik og CO2 reduktion – og at USA kunne lære meget fra Danmark om cyklisme og andre transport alternativer.

Efter 2 måneder blev der opnået en aftale om erfaringsudveksling med South Florida Commuter Services og Florida Department of Transportation.

“Vi kan helt sikkert lære meget fra amerikanerne, når det gælder nye teknologier, men vi kan lære meget mere end det. Den amerkanske kultur er en bil kultur; hvis du ser en gående eller en cyklist ved et indkøbscenter, kan du være forholdsvis sikker på, at det er en udlænding. Dét at køre til alt er det helt naturlige i USA og det er en vane, som gør amerikanernes tiltag på at få borgerne til at ændre adfærd til et udfordrende job. På trods af de udfordrende omstændigheder, har de nået beundringsværdige resultater”, udtaler Olav Hansen fra GreenDriveThinking, med reference til en rapport med initiativer fra som South Florida Commuter Services har gennemført.

Jim Udvardy, Project Director i South Florida Commuter Services er enig i, at den amerikanske bil kultur er en barriere når det gælder samkørsel, trafik og CO2 reduktion og han tilføjer at den amerikanske mentalitet når det gælder miljø ikke gør tingene nemmere. “På baggrund af feedback fra pendlere, tilslutter de fleste sig til samkørselsordningerne mere på grund af økonomi end på grund af miljø i Syd Florida. Det faktum, at trafic reduktion har en betydelig effekt på statens økonomi og personlig økonomi skal fremhæves for at motivere borgerne i Florida til handling.” Jim tilføjer også en kommentar til de danske statistikker for antallet af ikke-solo kørere: “Figures like that is something we can only dream about!” (Red: Sådanne tal kan vi kun drømme om.).

South Florida Commuting Services (SFCS) er en organisation under under Florida Department of Transportation (FDOT), District 4. Jordan Rockwell er Transportation Demand Coordinator i District 4 og byder GreenDriveThinking initiativer velkommen, specielt GreenDriveThinkings projekt om at engagere private Kørselsvane Ambassadører. “Det har potentiale for at engagere mange mennesker til at arbejde med at formidle information om fordelene ved samkørsel for såvel virksomheder som medarbejdere og kan tilføje stor komplementær værdi til de igangværende trafik reduktions initiativer, som Jim og hans team udfører”.

Både Jim og Jordan er enige i, at de nye teknologier der opstår i back-end af applikationer som Uber og tilsvarende vil kunne få en dramatisk effekt på samkørsel og kørselsvaner generelt, idet de mener det vil gøre meget omkring samkørsel nemmere og mere bekvemt. Der er ingen tvivl om at den nye teknologi will blive en “game-changer” for trafik reduktion og den offentlige holdning om transport. Derfor har Jim og Jordan også indvilliget i at samarbejde med GreenDriveThinking om at indgå dialog med IT Giganterne med mål om at opnå viden om fremtidens værktøjer og arbejde for at overtale dem til at prioritere bekvemmelighed ved samkørsel i næste generations teknologier.

Teknologien er en “game-changer”, men Jim og Jordan er også enige i, at det er politikerne på begge sider af Atlanten der har midlerne og magten til at gennemføre en foranding. USA kommittede sig fornyligt til ambitiøse CO2 reduktionsmål, hvilket har givet øget anledning til at trafik reduktion vil få øget opmærksomhed. Derfor er det aftalt at etablere et “Transatlantic Traffic Reduction Event” i samarbejdemed GreenDriveThinking og SFCS i Florida i starten af 2015. Begge parter vil arbejde på at engagere politikere og teknologi producenter i at mødes i Florida for at diskutere trafik reduktion.