Ung Landsbylift

unglandbyliftquestionnaireimageUng LandsbyliftUng Landsbylift

Det er så dejligt at bo på landet, men for unge mellem 14 og 17 år uden et kørekort, kan det være svært. De danske kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen på de offentlige busser, og bliver derfor nødt til at nedlægge mange ruter. Det efterlader unge på landet med dårlig befordring. Det kan være svært at komme til sports aktiviteter, i centret eller besøge venner og veninder og de unge bliver derfor afhængige af at deres forældre kan køre dem.

Det kan lokalsamfundet hjælpe med at løse. I Ung Landsbylift arbejder vi sammen med kommunerne i Danmark om at få så mange forældre til at stille deres biler “til rådighed” for de unge, som små busser når de nu alligevel skal ud at køre.

Målet med Ung Landsbylift projektet er, at det skal være nemt for landsbyens unge på 14-17 år, at komme til sport og idræt, arbejde, fornøjelse og andre fritidsaktiviteter – uden at forældrene altid skal køre dem – og uden at være afhængig af bus og andre offentlige transportmidler.

Den grundlæggende tanke er, at de voksnes Smartphone kan forudsige hvor de skal hen. Chaufføren skal faktisk ikke gøre mere. Hvis der så er en ung der ønsker et lift til det sted hvor telefonen forventer chaufføren skal hen, kommer det op på chaufførens mobil. “Lise skal samme sted hen som dig – vil du give et lift”. Man skal altså ikke taste sin tur ind, det hele går automatisk, og det er både trygt og uforpligtende.

Du kan se projekt præsentationen anvendt ved Ung Landsbylift arrangementet på Billund rådhus d. 12 maj her. Her kan du også tilføje bemærkninger og stille spørgsmål.

Det skal være trygt for den unge og deres forældre

Da det er unge mennesker vi arbejder med her, så skal det være trygt at tage et lift, både for den unge men også for forældrene. I projektet går vi ud i de enkelte lokalsamfund og i samarbejde med de lokale foreninger oprettes der grupper hvor de unge og forældrene bliver lagt ind. Det kan være et gymnastik- eller fodboldhold, spejder eller måske skolen, hvor de personer der er tilmeldt grupperne bliver de eneste chauffører der kan tilbyde lift til de unge. På den måde er alle sikre på at kende hinanden inden man sætter sig ind i bilen. For at dette arbejde skal fortsætte, også efter projektet slutter, så skal lokalsamfundet selv bære det videre, til glæde for vores unge mennesker, for os som forældre og for det lokalsamfund vi er en del af.

Mere om Ung Landsbylift projektet

Video 4:50 Ung Landsbylift – landdistriks befordring – problem og løsning: Mikkel har svært ved at komme rundt, og hans forældre kan godt køre 100 km. med børn efter arbejde. Trafik- og landdistrikstforsker Niels Agerholm fra Aalborg Universitet fortæller at det er et landsdækkende problem. Byrådsmedlem i Vejle Kommune, Torben Elsig Pedersen, fortæller om problemet i Vejle kommune, om kommunens ansvar, og kommenterer tanken om at de lokale civilsamfund selv kan løse problemerne og hvordan projekter som Ung Landsbylift og Coofle kan hjælpe til med til det. IT Ingeniør og mobiltelefon ekspert Stig Mejlby Hansen fortæller om hvad der er muligt med højteknologisk mobilteknologi og GPS.

Præsentation af Ung Landsbylift og Coofle projekterne

UngLandbyliftPPTForside

Forældre til unge i landdistrikterne kan i gennemsnit forbedre den private husstandsøkonomi med ca. 6.154 kr. om året – og samtidigt reducere CO2 udledning med ca. 355 kg. om året. Det er pr. hjemmeboende ung mellem 14 og 17 år. Det er blandt konklusionerne, hvis Ung Landsbylift og Coofle mål bliver realiseret i et lokalsamfund. Kunne det gøres i alle danske landdistrikter, ville danske landdistrikts husholdninger med hjemmeboende børn opnå en gevinst på ca. 880 millioner kr. om året, og CO2 udledning ville reduceres med ca. 40.372 ton CO2. Og inkluderes ældre og andre aldersgrupper er tallene måske ti gange højere. Præsentationen fortæller også om Coofle Folkefinansiering, økonomi for kommuner og foreninger der deltager i Ung Landsbylift projektet, og der er en skitseplan for Ung Landsbylift projektet.

Præsentationen er designet til præsentation ved møder i kommuner og lokalforeninger. Præsentationen kan gennemses, men kan også stille ubesvarede spørgsmål. Kontakt Ung Landsbylift projektleder Marianne Hansen på tlf. 4028 7634 eller på unglandsbylift@gmail.com for at arrangere møde.

 

Video 1:44: GreenDriveThinking Skolebog – leg og læring om Trafik og Miljø: Lærer på Vester Nebel skole, Brian Guldager fortæller om idéen med en skolebog, hvor børn og unge kan inddrage leg og læring med trafik i fag som matematik, samfundslære og andre fag.