Blog

Niels Agerholm E1441089984674

Unge og unge-familier fravælger at bo i landdistrikter på grund af befordring

5-6.000 kr. højere transportomkostninger per person, forældre der må bruge meget tid på unge-transport og unge der deltager i færre aktiviteter end de unge i byerne. Det er ikke overraskende at unge familier flytter fra land til by.

“Lad os se det i øjnene. Kollektiv trafik i store busser uden for de større landsbyer har ingen fremtidig gang på jorden, fordi de er for dyre og ikke lever op til moderne landdistriktsbeboeres behov og forventninger” skriver Niels Agerholm og Jørgen Møller fra Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet i artiklen “Personbefordring i landdistrikterne – barrierrer og muligheder“.

I artiklen fremhæver forfatterne “ukendskabet til chauffør og medpassagér” som den største udfordring ved intelligent samkørsel. Forfatternes fremsætter to anbefalinger:

1. Der bør etableres en form for intelligent samkørsel, hvor kommunikationen foregår via smartphones
2. Lokalsamfundsniveauet skal være en drivende kraft

 

Civilingeniør Niels Agerholm fra Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet var i styregruppen for projektet “ITS Platform Nordjylland”, og finder GrenDriveThinking model og løsning interessant.

“GreenDriveThinking modellens tankegang om at kommuner samarbejder med arbejdspladser og lokalforeninger er interessant. Det er en ny tankegang, hvor kommuners igangsættende samarbejde med arbejdspladser kan medvirke til et stort udbud af befordringsmuligheder på en intelligent samkørselsplatform. Det er udfordring nummer ét. Kombineres det med kommuners igangsættende samarbejde med lokalforeninger understøttet af værktøjer der er værdiskabende for foreningerne, vil det kunne give en stærk drivkraft og samtidigt fjerne den største barriere for samkørsel; ukendskabet til chauffør og medpassagér. Med dén tilgang og en intelligent mobil platform der understøtter det, så tror jeg samkørsel ville kunne medvirke til en markant og målbar effekt på befordringen i landdistrikterne, og jeg kan også se muligheder for betydelig reduktion af trafik og trængsel i by-områderne.” udtaler Niels Agerholm.