Blog

JV20160523billundraadhus

Vellykket Ung Landsbylift arrangement på Billund rådhus

JV20160523billundraadhus
Artikel i Jyske Vestkysten d. 23. maj 2014

37 til "Liv på landet" arrangement i Billund om befordring i landdistrikter


37 deltagere lagde vejen forbi Billund Rådhus d. 12. maj, da GreenDriveThinking afholdt seminar om Ung Landsbylift i samarbejde med Aalborg Universitet og Billund, Hedensted og Varde kommuner.

Der var repræsentanter fra nationale og lokale landdistriktsråd, fra Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, fra 3 trafikselskaber, fra Capital of Children og fra 11 kommuner. Sidst, men ikke mindst, var der også elever og lærer fra Kolding Realskole.
IMG_2182
Gæsterne havde mulighed for at høre elever fra 7. kl. på Kolding Realskole om skoleprojektet.

Networking


Før og efter arrangementet var der uformel networking og mulighed for at tale med elever og lærer fra en 7. klasse på Kolding Realskole.

Klassen havde drøftet emnet om fordelene ved samkørsel for dem selv, for deres forældre og for miljøet. Ved arrangementet viste de deres eget spørgeskema, som er udsendt til forældre m.fl.
Liselotte Hillestrøm - KFPL Årsmøde 2016
Liselotte Hillestrøm, formand for Fritid- og fællesskab i Hedensted kommune fortalte om Hedensteds erfaringer med samkørsel. Billedet er fra KFPL Årsmødet 2016.

Erfaringer fra Hedensted


Olav Lange Hansen bød velkommen, efterfulgt af Liselotte Hillestrøm, der fortalte om Hedensteds erfaringer med et tidligere samkørsels projekt. Projektet blev desværre ikke en succes.

"Erfaringen er, at det skal være trygt - og helt automatisk. Vi voksne med bil skal ikke huske at gøre noget - for så får vi det ikke gjort!"  sagde hun blandt andet, men fortalte også at den store udfordring er at få befolkningen ude i lokalområderne med. Der kan unge i skoler og lokale foreninger gøre en stor forskel, mener hun.
20150701_142231
Marianne Hansen fra det første møde med Liselotte Hillestrøm og Lars Oksbjerre i Hedensted Kommune.
BLL20160512overview
Olav Hansen fra GreenDriveThinking og Niels Agerholm fra AAU besvarer spørgsmål.
calc_3600unge
Beregneren, der indgår i skoleprojektet blev demonstreret, med beregninger for Billunds 3600 unge mellem 10 og 19 år.

Præsentation af projekt Ung Landsbylift


Efterfølgende holdt projektleder Marianne Hansen en præsentation af Ung Landsbylift projektet og om skole- og Coofle projekterne.

Præsentationen blev efterfulgt af spørgerunde, hvor trafik- og landdistriktsforsker ved Aalborg Universitet, Niels Agerholm og Olav Lange Hansen fra GreenDriveThinking besvarede spørgsmål.

Spørgelysten var stor, og der blev drøftet emner om både teknik, adfærd-, sociale aspekter, samt om kommune- og landdistriktspolitik og økonomi.

I forbindelse med den økonomiske diskussion om kommunernes investering på 350.000 kroner, blev værdi og CO2 beregneren demonstreret. Det er en beregner der indgår i skoleprojektet.

Beregningerne viste, forældre til Billund kommunes 3.600 10-19 årige unge i Ung Landsbylift projektets 3 års periode kunne spare et betydeligt millionbeløb og også reducere CO2 udledning betydeligt, hvis hver ung kunne erstatte bare to forældrelift med Coofle lift om ugen.

Der var generelt stor tiltro til, at det ikke var urealistisk, og særligt Johan Andersen, formand for landdistriktsrådet i Billund påpegede at unge og forældre i kommunen har betydelige befordringsudfordringer.

"I kommunens landsbyer kan de unge ikke gå til de aktiviteter de ønsker at gå til, forældre er ved at køre sig ihjel, transport til skole er et stort problem og vi har svært ved at fastholde og tiltrække familier med unge. Vi kan ikke vide med sikkerhed om dette projekt kan lykkes, men for mig ser det sandsynligt ud, og medmindre kommunen har bedre alternativer, opfordrer jeg politikerne til at medvirke i projektet. Vi har behov for løsninger!" lød det fra landdistriktsrådets formand.

Præsentationen fra dagen kan ses her.
BLL20160512koldinrealskoleII
Eleverne havde lavet analyser, som sendes ud til forældre.
eumobilityweek
GreendriveThinking håber at lancere skoleprojektet i European Mobility Week

Skoleprojekt og European Mobility Week


En 7. klasse fra Kolding Realskole medvirkede ved arrangementet og fortalte om en analyse de havde udarbejdet i klassen. Formålet er at afdække forældrenes holdninger, og skabe forståelse for den økonomiske fordel for forældrene og for miljø ved samkørsel. Men også for at skabe forståelse for, at de nye teknologier giver helt nye muligheder for at gøre samkørsel nemt og trygt. I sidste ende er formålet at få lokalsamfundenes voksne til at medvirke i at tilbyde lift til unge i Coofle App'en.

I skoleprojektet indgår indsamling af data, som kan anvendes i skoleundervisning og til trafikforskning, og udarbejdelse af et skolebogs hæfte med opgaver om trafik, samkørsel og miljø, som GreenDriveThinking håber at kunne lancere som en "Mobility Action" i danske og udenlandske skoler i European Mobility Week d. 16-22 september 2016.
IMG_2206
Unges medvirken i at engagere lokalsamfund styrkes af præmie konkurrencer, mulighed for ekstra lommepenge og af ejerskab i Coofle Danmark selskabet.
Køb af et Coofle VIP kort er ikke et krav for at være med i præmie konkurrencer.
Se også Coofle VIP klubbens hjemmeside.

Skolesamarbejde og Unge motivation


Der blev også fortalt om Coofle VIP klubben, og hvordan konkurrencer, som supplement til skoleprojektet, kan være med til at vække de unges interesse.

Coofle VIP kortet koster 225 kr., og er en aktie i Coofle Danmark selskabet. Men kortet lanceres som et Crowd Funding projekt der, ud over aktien, også betyder, at unge med et Coofle VIP kort får Coofle's fortjeneste på deres lift retur som lommepenge i tre år. Initiativet skal styrke unge interessen, og samtidigt udgøre en del af finansieringen af Coofle App software projektet.
BLL20160512deltagerI Billede fra arrangementet.

thinkglobalactlocal
interregnorthsea

Afslutning og konklusioner


Liselotte Hillestrøm afsluttede med bemærkning til den politiske diskussion om kommunetilskud til en privat virksomhed.

"Jeg kan ikke se at der er forskel på støtten til dette projekt og vores tidligere samkørsels projekt. Der købte vi også varer og ydelser fra en privat virksomhed. Dette projekt er om at engagere kommunens borgere i at være med til at løse et stort problem for dem selv - og for kommunen - det kan vi kun være interesseret i at medvirke i" sagde hun og afsluttede med en opfordring til flere kommuner om at melde sig til at deltage i Ung Landsbylift projektet.

"Ved og efter arrangementet har vi modtaget flere invitationer fra både trafikselskaber og kommuner" fortæller Marianne Hansen, og tilføjer "Vi er godt tilfredse - nu kan vi bare krydse fingre for at nå op på 8 deltagende kommuner så vi kan komme igang som planlagt 1. juli. Det gavner jo hverken miljø, unge eller forældre at udsætte det.".

Marianne fortæller også, at GreenDriveThinking er med i et EU projekt, og ved den internationale North Sea Conference 2016 d. 15-16 juni på Hotel Legoland i Billund skal præsentere Ung Landsbylift projektet - igen med de unge fra Kolding Realskole. Vi er fantastisk glade for den stigende interesse vi oplever i både Danmark og i udlandet" afslutter hun.